Angelic » Specials » Katheteriseren

Katheteriseren en verloop van het urinewegstelsel

Deze special zal gaan over het katheteriseren van een man of vrouw, katheteriseren in het algemeen, welke complicaties en aandachtspunten hierbij komen kijken en achtergrondinformatie over het urinewegstelsel en welke aandoeningen je hieraan kan krijgen. Deze special is met name bedoeld voor personen die dit vak of deze handeling uitoefenen. Tevens ook voor personen die voor hun studie of cursus meer informatie zoeken over dit onderwerp.

De volgende onderwerpen zullen aan bot komen in deze special:
 • Verloop van het urinewegstelsel
 • Blaaskatheterisatie
 • Blaaskatheterisatie bij een man + protocol
 • Blaaskatheterisatie bij een vrouw +protocol
 • Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

Het verloop en achtergrondinformatie over het urinewegstelsel

In dit artikel wordt wat achtergrondinformatie verteld over het urinewegstelsel, waaruit dit bestaat en hoe het transport van de urine nou plaats vindt. Het is tevens een stukje anatomie, er kunnen wat moeilijke benamingen in staan maar ik heb alles zo duidelijk mogelijk geprobeerd uit te leggen, onderaan dit artikel zullen ook wat definities en begrippen uitgelegd staan. Ook wordt hierin omschreven wat nou de functie van de nieren en de blaas zijn en welke aandoeningen er aan het urinewegstelsel kunnen zijn.

Blaaskatheterisatie

Hierbij wordt uitgelegd wat blaaskatheterisatie nou precies inhoudt en welke vormen blaaskatheterisatie er zijn. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen in dit artikel:
 • Indicaties voor blaaskatheterisatie
 • Vormen van blaaskatheterisatie
 • Eenmalige katheterisatie
 • Katheterisatie met een verblijfskatheter

Blaaskatheterisatie bij een man en vrouw + protocol

Deze artikelen zijn met name bedoeld voor personen die deze handeling in de praktijk zullen uitoefenen of voor personen die meer informatie nodig hebben voor hun studie. Voor deze handeling dien je wel bevoegd en bekwaam te zijn.
In deze artikelen zal uitgelegd worden hoe een blaaskatheterisatie bij een man en vrouw hoort plaats te vinden via de officiële landelijke protocol richtlijnen. Iedere instelling en school heeft natuurlijk zijn eigen protocollen en kleine puntjes kunnen wel eens afwijken, met name de benodigde materialen, want vele instellingen en scholen gebruiken weer andere merken materialen. Tevens zal in dit artikel ook verteld worden welke complicaties er op kunnen treden en welke aandachtspunten er zijn.

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

In dit artikel zal ik nogmaals de belangrijkste aandachtspunten benoemen die veel voorkomen in de praktijk. Daarnaast worden de belangrijkste observatiepunten beschreven die van toepassing zijn bij een verblijfskatheter. En als laatste worden de meest voorkomende complicaties beschreven met een aantal tips en aanbevelingen hierbij. Let wel op dat je nooit op je eigen houtje handelt, maar altijd eerst een arts inschakelt, zonder advies van een arts mag je nooit zomaar handelen.

Ik hoop dat jullie veel plezier en informatie zullen beleven aan deze special.

Het verloop van het urinewegstelsel en aandoeningen hieraan

Dit artikel zal gaan over de achtergrondinformatie van het urinewegstelsel tevens zit er ook een gedeelte anatomie in verwerkt over het urinewegstelsel.

Blaaskatheterisatie

Onder blaaskatheterisatie wordt verstaan: het inbrengen van een flexibele buis (de katheter) in de blaas, zodat de urine kan aflopen om stoffen in de blaas te brengen.

Blaaskatheterisatie bij een man (+protocol)

Hoe wordt een verblijfskatheter ingebracht bij een man? In dit artikel wordt beschreven wat de aandachtspunten hierbij zijn, complicaties die kunnen optreden en hoe de handeling zelf uitgevoerd moet w…

Blaaskatheterisatie bij een vrouw (+protocol)

Hoe wordt een verblijfskatheter ingebracht bij een vrouw? In dit artikel wordt beschreven wat de aandachtspunten hierbij zijn, complicaties die kunnen optreden en hoe de handeling zelf uitgevoerd moet…
Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

Natuurlijk zijn er ook diverse aandachtspunten, observatiepunten en complicaties die kunnen optreden bij een blaaskatheterisatie. In dit artikel zullen de belangrijkste punten worden besproken.
Gepubliceerd door Angelic op 15-05-2013, laatst gewijzigd op 15-05-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Verzorging bij urinelozing en stoelgang. Verpleeghuis en thuiszorg. september 2009.
 • Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra. Juli 2002
 • Richtlijn blaaskatheters. april 2011.
 • Richtlijn blaaskatheters. Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit.
 • Boek Vaardigheden basisverpleegkunde
 • Verenso 2011